Cigarettförsäljningen minskar i Danmark – Rökfria alternativ ökar

Allt färre cigaretter säljs i Danmark. Minskningen var 14 procent mellan 2017 och 2018. Det visar nya siffror från Sundhetsstyrelsen, som bland annat Copenhagen Post rapporterar om.

2018 såldes det 5 280 miljoner cigaretter i Danmark, vilket var en minskning med 850 miljoner cigaretter jämfört med 2017.

Utvecklingen av minskad cigarettförbrukning välkomnas av Jesper Fisker, som är administrerande direktör på den danska cancerorganisationen Kræftens Bekæmpelse i Danmark.

– Det är utmärkt. Ju färre cigaretter som säljs, desto bättre. Det skulle vara trevligt om den utvecklingen fortsätter, säger han, och hoppas vidare att trenden håller i sig.

Fler väljer rökfria alternativ
Minskningen av antalet cigaretter som säljs kan bland annat bero på en ökning av användningen av andra nikotinprodukter som heat-not-burn, e-cigaretter och snus. Det säger Charlotta Pisinger, professor i tobaksförebyggande arbete, till Danmarks Radio. En av förklaringarna till det kan vara de växande begränsningarna av att röka på allmänna platser, menar hon. Människor röker mindre eftersom det har blivit svårare att röka i det offentliga rummet.