Japanerna röker allt mindre – här är förklaringen

På bara två år har cigarettförsäljningen i Japan minskat med 27 procent. Förklaringen till minskningen beror på att uppvärmda tobaksprodukter har introducerats på marknaden. Det rapporterar Business World.

Asien är den kontinent i världen som har högst andel rökare, över 50 procent. Det motsvarar över en halv miljard människor. Ett av de länder som har högst andel rökare är Filipinerna. Trots att regeringen har infört punktskatter på tobaksvaror röker fortfarande 16 miljoner människor. I en nyligen publicerad rapport från Euromonitor kan nästan 19 procent av alla dödsfall i Filippinerna kopplas till rökningsrelaterade sjukdomar som högt blodtryck, lungcancer och hjärt-kärlsjukdom.

Japan går mot trenden

Även om de asiatiska länderna har en stor andel rökare finns det positiva undantag. Enligt professor Gerry Stimson från London School of Hygiene and Tropical Medicine minskade cigarettförsäljningen med 27 procent när heat-not-burn-produkter introducerades i Japan.

David Sweanor, advokat och ordförande i rådgivande nämnden för Centrum för hälsovård, politik och etik vid University of Ottawa menar att elektroniska nikotinleveranssystem som värmebeständiga produkter, elektroniska cigaretter och svenskt snus är ett mycket säkrare alternativ till cigarettrökning. Allt fler länder uppmuntrar nu sina invånare att byta till mindre skadliga produkter. I den gruppen finns bland annat uppvärmd tobak, heat-not-burn och vaping. Hittills har 62 länder runt om i världen godkänt dessa alternativ till rökning.

Enligt beräkningar kommer över 55 miljoner människor använda e-cigaretter eller värmebaserade tobaksvaror före 2021. De fem största marknaderna idag är USA, Storbritannien, Italien, Tyskland och Frankrike.