Heat-not-burn-produkter är nu tillåtna på den amerikanska marknaden

Heat-not-burn-teknologin finns i ett femtiotal länder över hela världen. Exempel på länder som säljer heat-not-burn-produkter är Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Italien och Sverige. Nu har även USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet, FDA, gett klartecken till försäljning av heat-not-burn-produkter på den amerikanska marknaden.

Det var i slutet av april 2019 som FDA beslutade att tillåta försäljning av de första heat-not-burn-produkterna på den amerikanska marknaden. Alla nya tobaks- och/eller nikotinprodukter måste sedan 2009 få tillstånd för att få lanseras i USA. Tillstånd ges enbart om FDA bedömer att produkten/ernas förekomst är lämpligt för skyddet av folkhälsan. Läs mer om beslutet på FDA’s hemsida.

Allt fler väljer heat-not-burn
Användning av heat-not-burn-produkter ökar i världen. Analysföretaget Euromonitor har beräknat att antalet individer som använder antingen e-cigaretter eller heat-not-burn kommer att öka från ungefär 35 miljoner år 2016 till 55 miljoner före år 2021. Teknologin bedöms bli tillgänglig även för amerikanska rökare under september månad.

Tobaken värms upp med en enhet
Heat-not-burn består av en värmekälla och en förbrukningsvara (i det här fallet tobak), s.k. heatsticks. Genom att värma tobaken istället för att bränna den produceras en ånga istället för rök. Ångan frigör smak av tobak och nikotin. Användning av heat-not-burn-produkter efterliknar upplevelsen av en cigarett men utan förbränning och därmed utan rök.