En rökfri framtid

En vision om en rökfri framtid

Vår vision på Philip Morris är att kunna erbjuda rökare ett bättre alternativ. Genom att utveckla rökfria alternativ som ger nikotin men utan cigarettens skadliga rök kan dagens rökare erbjudas bättre alternativ till att fortsätta röka. Heat-not-burn-teknologin ska vara ledande i skiftet mot en rökfri framtid.

Visionen är att förmå miljontals av dagens vuxna rökare att byta till rökfria alternativ. Utmaningen består i att både kunna utveckla produkter som är bättre alternativ än att fortsätta röka och att attrahera dagens vuxna rökare att byta ut cigaretten.

Det handlar ytterst om att rökare behöver ges stöd till att byta till bättre alternativ. För en rökare som inte kan sluta är det ett bättre alternativ att helt byta till heat-not-burn eftersom det innebär mindre risk att skadas samtidigt som heat-not-burn-teknologin kan erbjuda många av de faktorer som rökaren söker såsom smak och ritualen med händerna. Det är fortfarande inte riskfritt, men jämfört med att fortsätta röka är det betydligt mindre riskfyllt.

Sedan 2008 har Philip Morris investerat ca 60 miljarder svenska kronor, anställt över 430 forskare i det yttersta toppskiktet av ingenjörer och tekniker. Drygt 4600 patent har redan beviljats och över 6300 patentansökningar väntar på att bli behandlade. Alltsammans kan samlas runt satsningen på skiftet mot en rökfri framtid.

Dela