Ett pragmatiskt perspektiv på tobak

Över en miljard människor beräknas fortfarande vara rökare år 2025, enligt WHO. Trots alla insatser, kampanjer och motmedel i form av skärpt lagstiftning. Så länge det saknas tillräckligt attraktiva alternativ till det beteende och den nikotintillförseln som cigaretten ger kommer många att fortsätta sitt rökande. Trots starka hälsovarningar.

Dela