Ett regelverk som ser till tobakens olika skadeverkningar

En rimlig inställning för alla inblandade parter – det gäller såväl tillverkare, lagstiftare och myndigheter som konsumenter – vore därför att främja tillgängligheten till mindre riskfyllda alternativ. Det innebär också att överväga andra kompletterande insatser för att närma sig målet om en rökfri framtid. En konsekvent reglering på nikotin- och tobaksområdet tar hänsyn till produkternas relativa hälsorisker och främjar de mindre riskfyllda alternativen i kommunikationen med konsumenterna.

Utifrån ett folkhälsoperspektiv är det väl motiverat att främja fler informationsvägar till rökare som inte förmår sluta och informera om de rökfria kategorier som utvecklats, till exempel heat-not-burn-teknologin.

Innovativa kategorier som heat-not-burn gör liten nytta om ingen känner till dem. Att sprida information är svårt om det inte ges stöd från lagstiftare, folkhälsoexperter, icke-statliga organisationer (NGOs) och övriga aktörer med engagemang och intresse för rökares hälsa. Rökare som inte önskar att sluta behöver erbjudas information om tillgängliga alternativ. I dag finns inte alltid den möjligheten på grund av befintliga regelverk som ur ett informationsperspektiv behandlar alla nikotin- och tobakskategorier likadant, utan hänsyn till de risker och skador som olika kategorier kan medföra.

Det är hög tid för alla med engagemang för rökares hälsa att utnyttja möjligheten som finns i innovationer och tillsammans bidra till att en rökfri framtid kan bli verklighet.

Dela