Om skiftet

Den globala övergången från cigaretter till rökfria alternativ

Övergången från cigarettrökning till rökfria potentiellt mindre riskfyllda nikotin- och tobakskategorier har pågått under en längre tid och fortsätter att transformera samhället. Kulturella, sociala, politiska och inte minst teknologiska faktorer bidrar gemensamt till att skapa den omvandling som nu pågår. Innovationer är ofta investeringar gjorda i framtida händelser. Utvecklingen av heat-not-burn och andra teknologier förutsätter långsiktiga planer, uthållighet och stora ekonomiska resurser. Behovet av fungerande alternativ till rökning är stort.

Enligt Euromonitor minskade år 2017 den globala rökprevalensen till att hamna under 20 procent samtidigt som uppvärmda nikotin- och tobakskategorier växer från år till år och heat-not-burn bedöms vara den mest dynamiska kategori som levererar nikotin. Analysföretaget har beräknat att antalet individer som använder antingen e-cigaretter eller heat-not-burn kommer att öka från ungefär 35 miljoner år 2016 till 55 miljoner före år 2021. Det är en kraftfull tillväxt på kort tid som visserligen endast utgör 10 procent av den globalt rökande befolkningen men det understryker att denna omvandling till stor del också är pådriven av konsumenterna. 30

30: No Fire, No Smoke: The Global State of Tobacco Harm Reduction 2018, London: Knowledge-Action-Change, 2018. Euromonitor. Global tobacco: key findings part II; vapour products. Euromonitor, 2017, p.11

Dela