Ordlista*

Aerosol
En ånga eller gasformig suspension av fina fasta partiklar och/eller vätskedroppar i en gas (vanligen luft).

Biomarkörer
Biomarkörer kan klassificeras utifrån exponering och klinisk riskmarkör. Exponering indikerar exponeringen för ett apotentiellt farligt ämne. I detta sammanhang kan biomarkörer vara en cigarettrökkomponent eller en metabolit som mäts i en biologisk vätska eller vävnad. Biomarkörer för exponering kan ge ett mått på intern dos, som är mängden av beståndsdelen som upptas i kroppen.

Klinisk riskmarkör är en mätbar förändring i biokemiska, fysiologiska (organ, vävnader, celler) eller beteendemässig funktion inom en organism som bekräftats vara associerad med en hälsoförsämring eller sjukdom. Dessa biomarkörer indikerar kroppens svar på exponering för skadliga kemikalier. 

Medan kliniska riskmarkörer inte nödvändigtvis orsakar dessa hälsoproblem, hjälper deras närvaro och storlek till att fastställa om en person redan har utvecklat eller riskerar att utveckla en hälsoförsämring eller sjukdom.

Cigarett
En cigarett är en tunn cylinder tillverkad av tobak, utvald enligt specifika blandningar och bladkvaliteter för att behålla konsistensen och urskiljningsförmågan hos varje varumärke. En standardcigarett för laboratorietestning tillhandahålls av University of Kentucky i USA. Den nuvarande versionen är känd som 3R4F och används för icke-kliniska undersökningar av tobakstillverkare, kontrakts- och myndighetskopplade laboratorier och akademiska institutioner.

Electronical Heated Tobacco Products (EHTP)
Samlingsnamn för kategorin som avser uppvärmda tobaksprodukter.

Electronic Nicotine Delivery System (ENDS)
Vapes, vaporizers, hookah, elektroniska cigaretter (e-cigaretter) är några av de många termer som används för att beskriva elektroniska nikotin-leveranssystem. ENDS är icke-brännbara tobaksprodukter.

Dessa produkter använder en e-vätska som kan innehålla nikotin, liksom varierande kompositioner av smakämnen, propylenglykol, vegetabilisk glycerin och andra ingredienser. Vätskan värms upp för att skapa en aerosol som användaren inhalerar.

Exponeringsresponsstudie
Utformad för att bedöma huruvida ett byte till en rökfri produkt leder till gynnsamma förändringar i kliniska riskmarkörer som riktas mot rökningstopp. Detta är en långsiktig studie (sex månader + en sex månaders förlängning) genomförd med vuxna som röker.

Farmakokinetiska studier
Dessa studier mäter hur ett ämne, såsom nikotin, absorberas av kroppen. Det hjälper till att bestämma i vilken utsträckning vuxna som röker kan uppfatta en alternativ produkt som en acceptabel ersättning för cigaretter, även om andra faktorer, såsom smak och produktdesign, är viktiga faktorer för att bestämma konsumentens acceptabilitet. Förutom nikotinets kinetiska profil monitoreras i dessa studier säkerheten hos användarna av den undersökta produkten.

Förbränning
En förbränning är processen av att bränna ett ämne i syre. När en cigarett är antänd, skapar kombinationen av tobak (bränsle) och syre i luften en självunderhållande förbränningsprocess som förbrukar tobaken. Förbränningen av tobak resulterar i bildandet av rök (som innehåller ett antal kemiska beståndsdelar), värme och aska. Den höga värmen som förknippas med förbränning leder till termisk nedbrytning av tobaken när den brinner, vilket resulterar i produktion av många av de giftiga ämnen som finns i cigarettrök.

Harm reduction on tobacco products
Trots de allvarliga hälsoriskerna fortsätter många människor att röka konventionella cigaretter. Ingen tobaks- eller nikotinprodukt är helt riskfri och alla som vill vara helt riskfria ska inte använda dem. Principen om skadereducering är att i jämförelse med att fortsätta röka konventionella cigaretter är det bättre att byta till produkter som kan vara potentiellt reducerande vad gäller risker.

Harmful and Potentially Harmful Constituents (HPHC)
I USA gäller den federala lagen The Food, Drug and Cosmetic Act (FD&C Act) och som kräver att tobakstillverkare och importörer av tobak rapporterar halterna av skadliga och potentiellt skadliga beståndsdelar (HPHC) som finns i deras tobaksvaror och tobaksrök. HPHC är kemikalier eller kemiska föreningar i tobaksvaror eller tobaksrök som orsakar eller kan orsaka skador hos rökare eller icke-rökare.

Heated Tobacco Product (HTP)
En tillverkad tobaksprodukt som levererar en nikotinhaltig ånga (aerosol) utan förbränning av tobaksblandning.

Modified Risk Tobacco Product (MRTP)
Den amerikanska lagstiftningen om förebyggande av rökning  och förebyggande av tobakskontroll (2009) beviljade den federala myndigheten för livsmedel och droger (FDA) att reglera tobaksvaror. MRTP definieras enligt den stadgan som ”vilken som helst tobaksprodukt som säljs eller distribueras för användning för att minska skada eller risken för tobaksrelaterad sjukdom i samband med kommersiellt marknadsförda tobaksvaror.”

Nikotin
Nikotin tillhör en familj av föreningar som kallas alkaloider och förekommer naturligt i flera sorter av växter – inklusive tomater, auberginer och potatisar – men finns på högsta nivåer i tobaksplantan. Nikotin kan vara beroendeframkallande, varför försäljningen av nikotinprodukt ska vara åldersbegränsad. Nikotin är inte riskfritt. Liksom många ämnen, i höga doser eller koncentrationer kan det vara giftigt, men nikotin är inte giftigt i de nivåer som normalt konsumeras genom användning av tobaks- och ångprodukter. Nikotin är en naturligt förekommande kemikalie i tobaksplantan, och är en av anledningarna till att människor röker cigaretter.

Rök
En synlig suspension av fasta partiklar, vätskedroppar och gaser i luft, emitterad när ett material brinner. Cigaretter genererar en rök-aerosol som är resultatet av förbränning av tobak och innehåller kolbaserade fasta partiklar.

Reduced-Risk Products (RRPs)
Reducerade riskprodukter är produkter som medför eller har potential att medföra mindre skaderisk för rökare som byter till dessa produkter jämfört med att fortsätta röka.

Tobacco Heating System (THS)
Samlingsnamn för kategorin som avser uppvärmd tobaksprodukt.

Tobacco Heat Sticks (Heat sticks)
Tobakssticka som värms upp på elektroniskt vis.

Vaping eller vapor
Refererar till en aerosol som genereras från uppvärmd tobakprodukt eller annan nikotininnehållande produkt.

* https://www.pmi.com/glossary-section/glossary

Dela