Tobak och harm reduction

Cigaretter är fortfarande en global epidemi

Trots att tobaksrökningen minskar i vår del av världen ökar den i andra delar. Enligt Världshälsoorganisationen WHO kommer över en miljard människor att röka år 2025, vilket gör tobaksrökning till ett enormt folkhälsoproblem. 1

Globalt dör fler än sex miljoner människor varje år till följd av rökningsrelaterade sjukdomar. Rökningen skördar fler liv än vad malaria, HIV och tuberkulos gör tillsammans. Att röka cigaretter är en vanlig orsak till progressiva andningssjukdomar som emfysem och hjärtsjukdom, liksom till lungcancer. 2

I Sverige har gruppen vuxna rökare minskat i befolkningen över tid. Mellan 2006 och 2018 minskade andelen män som rökte dagligen med sex procentenheter. För kvinnor var motsvarande siffra åtta procentenheter. År 2018 var det sju procent av den vuxna befolkningen som uppgav daglig rökning. Det motsvarar ungefär 560 000 individer. Ytterligare sex procent angav att de rökte ibland. Totalt svarade drygt en miljon svenskar att de var rökare. 3

1: Bilano V, Gilmour S, Moffiet T, d’Espaignet ET, Stevens GA, Commar A, Tuyl F, Hudson I, Shibuya K. (2015) Global trends and projections for tobacco use, 1990–2025: an analysis of smoking indicators from the WHO Comprehensive Information Systems for Tobacco Control. Lancet 385:966-76.
2:
US National Cancer Institute and World Health Organisation. The Economics of Tobacco and Tobacco Control. National Cancer Institute Tobacco Control Monograph 21. NIH Publication No. 16-CA-8029A. Bethesda, MD: US Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Cancer Institute; and Geneva, CH: World Health Organisation; 2016.
3:
Nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor?”, Folkhälsomyndigheten, Statistikdatabasen, SCB.

Källor: National Cancer Institute, WHO. Publ. i Economist.com 2017-01-27.
Dela