Cigaretten och den farliga förbränningen

Globalt sett är cigaretter den vanligaste tobakskategorin. Att röka cigaretter är – utan konkurrens – det mest farliga sättet att konsumera nikotin. Orsaken är just förbränningen av tobaken – som frigör många giftiga ämnen.

Tobaksrökning beräknas vara den enskilt största riskfaktorn för sjukdom och död och en av orsakerna till den ojämlika hälsan i samhället. Trots ökade kunskaper om orsakssamband och effektiva motåtgärder går det förebyggande arbetet allt för långsamt.

Genom att erbjuda alternativ som är mindre skadliga än cigaretter till de rökare som annars inte skulle sluta med cigaretter kan vinster för folkhälsan uppnås. Det handlar om ett pragmatiskt sätt att hantera en situation där många rökare i första hand vill sluta med den farligaste formen av nikotinkonsumtion,  cigaretter och kanske i andra hand med bli av med sitt nikotinberoende.

Dela