Fungerande alternativ till rökning behövs

Vuxna rökare är mer benägna att byta till mindre riskfyllda nikotin- och tobakskategorier om det ges alternativ som både ligger nära känslan som rökningen ger och kanske även liknar beteendet som är så svårt för många att skilja sig från.

Avgörande för att detta skifte i tobakskonsumtionens utveckling ska slå igenom på bred front är att rökare blir medvetna om de alternativ som ges utifrån dagens förutsättningar. Heat-not-burn fungerar som ett alternativt komplement när befintliga vägar har prövats utan resultat.

Tanken bakom harm reduction på tobaksområdet är enkel: det finns starka belägg för att vissa grupper av människor fortsätter att röka cigaretter trots mängder av informationskampanjer om hälsoriskerna. Det är inte bristen på information om rökningens risker som gör att människor fortsätter. Det är någonting annat.

Dagens befintliga sluta-röka-program behöver kompletteras med hjälpredskap som innebär att rökare som inte kommer att sluta – oavsett om de inte vill eller inte klarar det just nu – ändå byter till alternativa produkter som kan tillfredsställa både beroende och behov men utan cigarettens giftskapande förbränning.

Dela