Harm reduction – i korthet

  • Harm reduction grundar sig på principen om att försöka reducera risker av att använda olika produkter eller beteenden;
  • Synsättet är pragmatiskt såtillvida att det strävar mot att reducera risk och skada snarare än att tro på föreställningen att risker kan elimineras helt;
  • Det finns många exempel på harm reduction inom olika samhällsområden och i vardagslivet, t ex trafiksäkerhet och fordonsindustrin, kondomer för sexarbetare, rena nålar till sprutnarkomaner.
  • Internationellt och historiskt har perspektivet varit särskilt omdiskuterat inom ramen för folkhälsa (narkotika, alkohol, läkemedel) i spänningsfältet mellan det allmännas intresse och individens grundläggande rättigheter;
  • På samma sätt som oskyddat sex och injicerande av narkotika innebär hög risk för individer att drabbas av allvarlig sjukdom, utsätter cigarettrökning, som den mest riskfyllda nikotinleverantör den är, rökare för hög risk att drabbas av sjukdom och förtidig död;
  • Nya möjligheter ges nu åt rökare som inte vill eller kan sluta konsumera nikotin men som vill lämna rökningen.
Dela