Med fokus på individen

Det bästa en rökare kan göra är att sluta. För rökare som inte vill sluta är det bättre att byta till ett rökfritt alternativ. Med fokus på den enskilde individen startar en process som förutsätter att rökaren är övertygad om att vilja sluta med cigaretter. Det är inte detsamma som att kunna eller bli av med ett nikotinberoende. Inte heller detsamma som att kunna eller vilja ge upp ett långvarigt beteende. I stället handlar det om att byta till ett bättre alternativ.

Det handlar om att ta hand om en situation där rökare i första hand vill sluta med cigaretter och kanske först senare  bli av med sitt nikotinberoende.

Det är i en sådan situation som informationen om och tillgängligheten till mindre riskfyllda kategorier som alternativ till rökning behöver nå dessa rökare; helt enkelt för att ge underlag till det egna motiverade beslutet om att ändra beteende och sluta med cigaretterna.

Ett rökfritt alternativ som heat-not-burn är inte ofarligt, men det har mindre risk för hälsoskador än cigarettrökning. Det bästa beslutet för hälsan som en rökare kan fatta är att helt sluta med både cigaretter och nikotin. Men tyvärr visar erfarenheten kring rökavvänjning att det ”bästa alternativet” inte är något som rökaren alltid når framgång med. I det läget är det rimligt att rökaren även informeras om riskerna förknippade med att använda andra sätt att konsumera nikotin än cigaretterna.

Om det ges alternativ som är mindre riskfyllda än cigaretter då är det ett bättre val att göra för var och en som är mån om sin hälsa.

Dela