Nytt sätt att leverera nikotin har lägre risk

Genom att leverera nikotin till användaren på andra sätt än genom rök finns potential för mindre hälsorisker, jämfört med att leverera nikotin genom produkter som förbränner sitt innehåll såsom cigaretter. Internationell forskning har också visat att många rökfria produkter är mindre riskfyllda för den enskilde rökaren, familjen och omgivningen än att röka cigaretter. Rökfria nikotin- och tobakskategorier möjliggör för människor som är nikotinberoende att minska många av hälsoriskerna som rökningen ger, trots att de fortsatt konsumerar nikotin. 9

Uttrycket ”sluta röka eller dö” har i dag kompletterats av ett annat möjligt alternativ för dem som inte förmår sluta med nikotin. En ny rökfri nikotin- och tobakskategori såsom heat-not-burn erbjuder nu en annan väg – ”sluta eller byt”!

9: Statement on the toxicological evaluation of novel heat-not-burn tobacco products, The Committee on Toxicity of Chemicals in Food, Consumer Products and the Environment (COT), Department of Health UK, December 2017.

Dela