Vad är harm reduction på tobaksområdet?

Harm reduction (risk- och skadereducering) är ett synsätt och en metod för att minska riskerna för sociala och medicinska skador av tobaksrökning hos en individ.

Harm reduction sker först när individer gör valet att byta  från att röka cigaretter till ett mindre riskfyllt alternativ och på så sätt minskar riskerna för skador av rökning. Det handlar inte om att eliminera risker utan att kraftigt minska dem.

En förutsättning är att rökaren har bestämt sig för att komma bort från cigaretterna. Efter att tillgängliga metoder har prövats utan framgång – eller med återfall i rökning – återstår att pröva det komplement som harm reduction på tobaksområdet utgör. Att acceptera ett fortsatt beroende och beteende men med sikte på att minska riskerna för skador. 6

6: No Fire, No Smoke: The Global State of Tobacco Harm Reduction 2018, London: Knowledge-Action-Change, 2018.

Dela