Viljan att sluta kan variera

Trots att tillgången till information om rökningens hälsorisker är omfattande och hindren för att kunna röka blir allt fler och mer långtgående fortsätter vissa personer att röka. Varför vissa blir kvar i ett beteende som innebär hög hälsorisk är komplicerat. Att vara rökare i dag innebär ett beteende som samhället med olika medel försöker att avnormalisera. Att fortsätta röka cigaretter kan därför te sig obegripligt för var och en som inte har ett nikotinberoende och starka beteendemässiga behov. Dessa beroende och behov kan men måste inte vara länkade med varandra.

Det är här samhället behöver inta individens perspektiv. Det är uppenbart att nuvarande tobakspreventiva program behöver kompletteras med synsätt och verktyg som också kan förmå dessa individer att sluta röka cigaretter.

Harm reduction är både ett perspektiv och en metod för att nå rökare som inte vill eller kan sluta. Genom att aktivt främja alternativa nikotin- och tobakskategorier som har lägre hälsorisker än cigaretter kan rökningens epidemi bekämpas med nya redskap och energier. Om man vill lyckas med att eliminera cigaretterna behöver samhället inta individens perspektiv.

Dela