Innovation & hälsa

Heat-not-burn är avsedd för vuxna rökare och inte för dem som aldrig har rökt eller är tidigare rökare. Teknologin bakom en uppvärmd tobaksprodukt syftar till att hålla temperaturen i tobaken så låg att tobaken inte börjar förbrännas. Därigenom uppstår inte heller någon rök. 10

En innovativ kategori som heat-not-burn gör liten nytta om ingen känner till den. Att sprida information är svårt om det inte ges stöd från lagstiftare, folkhälsoexperter, icke-statliga organisationer (NGOs) och övriga aktörer med engagemang och intresse för rökares hälsa. Rökare som inte önskar att sluta behöver erbjudas information om tillgängliga alternativ. I dag finns inte alltid den möjligheten på grund av befintliga regelverk som ur ett informationsperspektiv behandlar alla nikotin- och tobakskategorier likadant, utan hänsyn till de risker och skador som olika kategorier kan medföra.

Det är hög tid för alla med engagemang för rökares hälsa att utnyttja möjligheten som finns i innovationer och tillsammans bidra till att en rökfri framtid kan bli verklighet.

Vuxna rökare har lättare att byta till nikotin- och tobakskategorier med lägre riskpotential om de samtidigt kan tillgodose vissa krav på upplevelse och känsla. Det är därför innovation är avgörande för att harm reduction ska bli verklighet.

10: Murphy, J. et al. (2017). Assessing modified risk tobacco and nicotine products: Description of the scientific framework and assessment of a closed modular electronic cigarette. Regulatory Pharmacology and Toxicology 90: 342–57.

Dela