En innovativ teknologi för minskad ohälsa

Teknologin bakom uppvärmd tobak syftar till att hålla temperaturen så låg att tobaken inte börjar förbrännas. Därigenom uppstår inte heller någon rök. Istället uppstår en nikotininnehållande ånga med lägre halter av de skadliga ämnen och föreningar som finns i cigarettrök. Genom att värma upp tobaken till temperaturer klart under 400°C uppstår ingen förbränning. Allt kontrolleras med en teknologi som kallas heat-not-burn.

Innovativa kategorier såsom heat-not-burn-teknologin gör liten nytta om ingen känner till dem. Att sprida information är svårt om det inte ges stöd från lagstiftare, folkhälsoexperter, icke-statliga organisationer (NGOs) och övriga aktörer med engagemang och intresse för rökares hälsa. Rökare som inte önskar att sluta behöver erbjudas information om tillgängliga alternativ. I dag finns inte alltid den möjligheten på grund av befintliga regelverk som ur ett informationsperspektiv behandlar alla nikotin- och tobakskategorier likadant, utan hänsyn till de risker och skador som olika kategorier kan medföra.

Det är hög tid för alla med engagemang för rökares hälsa att utnyttja möjligheten som finns i innovationer och tillsammans bidra till att en rökfri framtid kan bli verklighet.

Dela