Forskningen är enig – det är förbränningen som skadar

Forskare är eniga om att den främsta orsak till skada från cigaretter härrör från tobakens förbränning, vilket skapar den höga nivån av och mängden skadliga kemikalier, liksom de fasta partiklarna som finns i cigarettrök. Genom att inte förbränna tobaken minskar bildandet av skadliga komponenter. Rök innehåller höga halter av många skadliga kemikalier, inklusive kolmonoxid, formaldehyd och bensen, för att nämna några exempel.

Aerosolen som uppstår med heat-not-burn-teknologin innehåller betydligt färre skadliga kemikalier och halterna av de skadliga kemikalierna som finns närvarande reduceras med i genomsnitt 95 procent jämfört med vad som finns i cigarettrök. 21 22

21: Schaller et al. Evaluation of the Tobacco Heating System 2.2 Part 2: Chemical composition, genotoxicity, cytotoxicity, and physical properties of the aerosol. Regulatory Toxicology and Pharmacology. 2016. 81(S2):S27-S47.
22: Mallock et al., Levels of selected analytes in the emissions of “heat not burn” tobacco products that are relevant to assess human health risks. Archives of Toxicology, 2018. 92(6):2145-2149.  Se även https://www.pmiscience.com/discover/news/scientific-substantiation-absence-of-combustion-and-no-smoke-formation-in-the-electrically-heated-tobacco-product-ehtp.

Dela