Nikotinets betydelse

Utgångspunkten för olika tobakspreventiva strategier är ofta det nikotinberoende som ligger till grund för tobaksbruket. Men det är inte nikotinet som står för majoriteten av de hälsorisker och skador som rökningen medför. Istället är det mer än 6000 ämnen som finns i cigarettröken varav 100 substanser är direkt skadliga. Därför är det klokt att skilja mellan substansen och det sätt som nikotin leveras till och upptas av kroppen. Att som rökare växla till ett sätt att konsumera nikotin som är mindre riskfyllt är därför ett bättre val än att fortsätta med cigaretterna. 11

Skadegraden av nikotin har ofta överskattats av allmänheten och även bland forskare. Nikotin har en beroendeframkallande effekt på användaren, men det är inte nikotin som är den primära orsaken till rökningsrelaterade sjukdomar såsom lungsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Nikotin har inte konstaterats vara cancerogent. 12 13

En brinnande cigarett förbränner sin tobak vid en temperatur mellan strax över 400°C och 800°C, beroende på hur intensivt man röker. Förbränningen skapar rök, aska och höga nivåer av skadliga kemikalier. Heat-not-burn-teknologin värmer upp tobaken utan att förbränna den och i stället för rök bildas en ånga som smakar tobak och innehåller nikotin. Det är en säkrare väg till att nå rökares behov och samtidigt stödja dem i riktning mot ett rökfritt tobaksbruk.

Rökare som vill sluta ser ofta inga eller få attraktiva alternativ. Väl medvetna om de hälsorisker man utsätter sig för vill många sluta röka cigaretter men kanske behöver en övergångsfas som erbjuder både nikotin och en liknande känsla utan att man får i sig lika stor mängd giftiga ämnen som vid rökning. Heat-not-burn-teknologin värmer upp tobaken utan att bränna den för att ge både smak och nikotin.

11: “Nicotine without smoke: Tobacco harm reduction” Royal College of Physicians, April 2016.
12:
Public health consequences of e-cigarettes, National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, Washington, DC: The National Academies Press, January 2018.
13:
Willers, S. ”Skademinimering” är ett omdiskuterat alternativ för dem som inte kan sluta röka. En översikt. Läkartidningen, 2018, vol. 115, s 44-45.

Dela