Riskerna med heat-not-burn

En heat-not-burn-produkt värmer upp tobak tillräckligt för att frigöra nikotin och smaker men inte så pass mycket att tobaken förbränns. Därmed undviker man majoriteten av cigarettrökens hälsorisker. Med uppvärmningen bildas en ånga (aerosol) som användaren kan inhalera och som innehåller nikotin, glycerin, smaker och vatten – men inte många av de giftiga ämnen som finns i tobaksrök. Heat-not-burn-teknologin är inte riskfri, men är ett bättre alternativ än att fortsätta röka cigaretter. Denna syn delas också av allt fler forskare som är verksamma inom tobaksområdet. 23 24

Hittills har en stor del av forskningen bakom dessa nya alternativ utförts av industrin som utvecklar dem. Allt fler oberoende studier tillkommer och dessa behövs för att myndigheter inom folkhälsoområdet ska kunna ta ställning på en mer solid  grund. Det är viktigt att data fortsätter att samlas in kring frågan om hur och av vem produkterna används,  till exempel i fråga om rökare och icke-rökare, användarnas åldersprofil och under vilka omständigheter ett fullständigt skifte från tobaksrökning till ett rökfritt nikotin- och tobaksalternativ kan genomföras.

23: Li et al. Chemical Analysis and Simulated Pyrolysis of Tobacco Heating System 2.2 Compared to Conventional Cigarettes. Nicotine & Tobacco Research, 2018. 21(1):111-118.
24: Bekki et al. Carbonyl Compounds Generated from Electronic Cigarettes. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2014. 11(11): 11192-11200.

Dela