Rökfria teknologier bättre än rökning

En insikt vilande på vetenskaplig grund är att det är först när begäret efter cigaretter har upphört som en rökfri framtid kan bli verklighet. Samma visshet säger oss att det kommer att gå snabbare att nå dit när det finns alternativ som kan möta olika behov som vuxna rökare kan ha.

Snus är ett alternativ som ofta förs fram som ett alternativ med betydligt mindre hälsorisker jämfört med rökning. Även e-cigaretter kan vara ett sådant alternativ, som i flera länder framgångsrikt visat sig fungera som komplement till att få rökare att sluta röka. Heat-not-burn är en ny teknologi som för rökare möjliggör användning av rökfri tobak.

Dela