Vad vet vi om heat-not-burn-teknologin?

  • Den avger ingen rök eller förbränning. 14
  • Laboratorietester visar att ångan från heat-not-burn har signifikant lägre halter av sådana ämnen som är skadliga och som kan vara skadliga och är mycket mindre giftig än cigarettrök. 15
  • Två 90-dagars-studier i USA respektive Japan har visat att rökare som helt övergått till heat-not-burn-teknologin minskade sin exponering för skadliga och potentiellt skadliga substanser (baserat på mätningar av biomarkörers exponering). 16
  • Dessa nivåer av minskad exponering närmade sig de nivåer som observerades hos personer som slutade röka under studiens varaktighet. 17
  • Enligt luftkvalitetstester påverkar inte aerosolen (ångan) negativt luftkvalitet inomhus. 18
  • Forskning visar att bland personer som aldrig har rökt eller har tidigare slutat röka uppvisar ett försumbart intresse för heat-not-burn-produkter samtidigt som det finns en betydande potential bland vuxna rökare till att byta helt. 19
  • Så här långt indikerar studierna sammantaget att heat-not-burn-teknologin har en möjlig kapacitet att orsaka mindre risk för skada hos vuxna rökare som byter helt jämfört med fortsatt rökning. 20

14: Pratte et al. Investigation of solid particles in the mainstream aerosol of the Tobacco Heating System THS2.2 and mainstream smoke of a 3R4F reference cigarette. Human & Experimental Toxicology, 36(11):1115–1120. Article first published online: January 4, 2017.

15: https://www.pmiscience.com/resources/docs/default-source/library-documents/what-is-combustion-and-why-the-absence-of-combustion-is-important-in-heated-tobacco-products-.pdf?sfvrsn=addc906_17.

16: Haziza et al. Reduction in Exposure to Selected Harmful and Potentially Harmful Constituents Approaching Those Observed Upon Smoking Abstinence in Smokers Switching to the Menthol Tobacco Heating System 2.2 for 3 Months (Part 1), Nicotine & Tobacco Research, Published: 05 February 2019.

17: Lüdicke et al. Effects of Switching to the Menthol Tobacco Heating System 2.2, Smoking Abstinence, or Continued Cigarette Smoking on Clinically Relevant Risk Markers: A Randomized, Controlled, Open-Label, Multicenter Study in Sequential Confinement and Ambulatory Settings (Part 2), Nicotine Tobacco Research, Published: 05 January 2018; 20(2):173-182.

18: Mitova et al. Comparison of the impact of the Tobacco Heating System 2.2 and a cigarette on indoor air quality. Regulatory Toxicology and Pharmacology. 2016. 80:91-101.

19: https://www.pmiscience.com/resources/docs/default-source/scientific-updates/scientific_update_issue7_march_2019.pdf.

20: https://www.fda.gov/tobacco-products/ctp-newsroom/how-are-non-combusted-cigarettes-sometimes-called-heat-not-burn-products-different-e-cigarettes-and.

Dela